Get Adobe Flash player

 

Cech suché výstavby České republiky,z.s je profesní sdružení výrobců, dovozců, prodejců a montážních firem systémů a konstrukcí suché výstavby. Členskou základnu nyní tvoří 9 výrobců, 85 montážních firem, 4 prodejci, 3 výrobci komponentů do suché výstavby a 10 středních odborných škol, celkem tedy 111 členů.


Jsme členem Profesní komory požární ochrany, Hospodářské komory České republiky a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.


Plán činnosti Cechu suché výstavby pro rok 2017:

 • propagace suché výstavby, partnerů Cechu a členů Cechu
 • pokračování ve vydávání cechovního technického předpisu (oborová norma) pro suchou výstavbu (společný pro všechny výrobce)
 • informační činnost pro partnery a členy Cechu
 • průběžná aktualizace cechovních technických dokumentů
 • semináře na téma „suchá výstavba“ pro autorizované osoby ČKAIT
 • spoluúčast na projektu fandíme řemeslu 2017, který vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
 • provádění „zkoušek profesní kvalifikace Montér suchých staveb“ dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání (více na http://www.narodni-kvalifikace.cz ).
 • NSK proběhne úplná profesní kvalifikace našeho oboru
 • účast na výstavách a veletrzích, nebo udělení záštity
 • připomínkování legislativy týkající se podnikání ve stavebnictví
 • spoluúčast na soutěžích učňů
 • jak přispět k náboru učňů do profese „Montér suchých staveb“?
 • sledování vyhlašovaných projektů v rámci EU

 

 

Mapa stránek

sledujte nás

Generální partner

 

Významný partner

 

Hlavní partner

Partneři

 

Jsme členem

     

Spolupracujeme