Loading color scheme

O cechu
O cechu

Cech suché výstavby České republiky je profesní spolek, který byl založen v roce 1996 původně jako Cech sádrokartonářů ČR. V roce 2010 byl rozšířen o další systémy suché výstavby (dřevostavby). Členskou základnu tvoří více jak 110 členů.
Cílem cechu je propagace kvalitního sádrokartonářského řemesla, zvyšování učňů na Středních odborných učilištích v ČR, zvyšování kvality montáže v suché výstavbě a zvyšování odborné a legislativní informovanosti montážních firem.
Cech sdružuje montážní firmy, řemeslníky, školy, výrobce i prodejce systémů a konstrukcí suché výstavby.
Cech je autorizovaným členem Hospodářské komory České republiky a členem Profesní komory požární ochrany.

AKTIVITY CECHU:
 1. Dlouhodobě propagujeme suchou výstavbu a usilujeme o zvýšení prestiže sádrokartonářského oboru a řemesla.
 2. Iniciativně a nepřetržitě se podílíme na úpravách legislativy, připomínkování vznikajících zákonů v oboru.
 3. Spolupracujeme s ÚRS Praha (pravidelná aktualizace Katalogu popisů a cen stavebních prací, katalog slouží rozpočtářům staveb, montážním firmám a investorům k rychlé orientaci v cenách).
 4. Prosazujeme rozdělení řemeslné živnosti zedník-montér suchých staveb na dvě samostatné živnosti.
 5. Cech vydává technická doporučení na různá témata našeho oboru pro zlepšení kvality na stavbách (např.: Desatero pro projektanty, Měření rovinnosti, Postup při přebírání staveniště, Parotěsky …. ).
 6. Zajišťujeme provádění zkoušek „ profesní kvalifikace Montér suchých staveb“ dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání (více na http://www.narodnikvalifikace.cz).
 7. Zajišťujeme publikační činnost (články na internetových stavebních portálech a v odborných časopisech).
 8. Zajišťujeme účast na výstavách a veletrzích (příp. udělení záštity).
 9. Spolupracujeme a účastníme se soutěží učňů našeho oboru.
 10. Dlouhodobě spolupracujeme se školskými zařízeními na výchově nových sádrokartonářů a podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, podílíme se na vytváření podmínek pro praktickou výuku v učňovském školství.
 11. Již několik let aktivně vytváříme a připravujeme podklady a náležitosti k průběhu blížící se mistrovské zkoušky.
PRO ČLENY
 1. Zajišťujeme důležité informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry
 2. Zajišťujeme cílené šíření informací o nových výrobcích
 3. Prodlouženou platnost Certifikátu na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních výrobců RigipsKnaufFermacell James Hardie, Siniat (prodloužená platnost pro členy cechu 5 let, pro ostatní 3 roky)
 4. Možnost odborné konzultace technických detailů se specialisty v oboru (zpětná vazba)
 5. Používání loga cechu a loga člena Hospodářské komory ČR na svých PR materiálech
 6. Pořádáme a organizujeme prezentace nových technologií a materiálů 
OCENĚNÍ 
 • AMSP: Řemeslný počin roku 2016
 • AMSP: Řemeslný počin roku 2017
 • AMSP: Řemeslný počin roku 2018

 

 

 

Jsme členem


 

 

Spolupracujeme