Loading color scheme

Vzdělávání mládeže
Vzdělávání mládeže

PROČ STUDOVAT náš obor?

Pojď studovat jeden z nejrychleji se rozvíjejících učebních oborů současnosti! Budeš pracovat s moderními materiály, zaměstnání si najdeš hned po škole a nástupní plat budeš mít vyšší, než spousta vysokoškoláků. Zkrátka, po montérech suchých staveb je obrovská poptávka. Naučíš se zhotovovat nosné konstrukce stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovovat suché plovoucí podlahy i půdní vestavby. Uplatníš se na novostavbách i rekonstrukcích a celou dobu budeš pracovat v teple interiéru. Tento obor má navíc nejlepší výsledky u závěrečných zkoušek a spousta absolventů si založila úspěšnou vlastní firmu.

 

Montér/montérka suchých staveb 

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
36-66-H/01  Montér suchých staveb

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

DÉLKA STUDIA
a)  Střední vzdělání s výučním listem - tříleté studium - denní
Do oborů středního vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor.

b) Střední vzdělání s výučním listem - zkrácené jednoleté studium – denní
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ). Do oborů středního vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor.

 

Absolventi získají výuční list. Po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. 

 

Informace o oboru

Základní informace

Žáci se naučí provádět základní práce při montáži suchých staveb, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů, včetně jejich napojení na stavební konstrukce; opláštit nosné konstrukce různými druhy desek; zhotovovat suché podlahy a půdní vestavby budované systémem suché montáže; vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi (zakázkový list, stavební deník); předávat zhotovené dílo zákazníkovi; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních a suchých staveb, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty konstrukcí suchých staveb a navazujících stavebních konstrukcí; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání montér suchých staveb při výkonu odborných prací ve stavebních firmách při montáži a opravách konstrukcí suché výstavby. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti montáže suchých staveb a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3666H01/Monter-suchych-staveb

Charakteristika oboru

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Charakteristika/3666H01/Monter-suchych-staveb

Profil absolventa

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/ProfilAbsolventa/3666H01/Monter-suchych-staveb

Učební plán

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/UcebniPlan/3666H01/Monter-suchych-staveb

 

Kde studovat?

1) Akademie řemesel Praha (hlavní město Praha)

https://www.zelenypruh.cz/studijni-obory/ucebni-obor-monter-suchych-staveb-36-66-h-01

2) Střední škola polytechnická České Budějovice ( Jihočeský kraj)

https://www.sspcb.cz/pro-zajemceo-studium/obory-vzdelani/monter-suchych-staveb-36-66-h01/

3) Střední škola stavební Třebíč (kraj Vysočina)

https://www.stavtr.cz/obory/monter-suchych-staveb/

4) Střední škola polytechnická Brno Jílová ( Jihomoravský kraj)

https://www.jilova.cz/pro-uchazece/obory/ucebni/monter-suchych-staveb/

5) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí ( Zlínský kraj )

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-uchazece/ucebni-obory1/monter-suchych-staveb/

6) Střední škola polytechnická Kyjov ( Jihomoravský kraj)

https://www.sspkyjov.cz/obory-vzdelani/monter-suchych-staveb/

7) Střední škola polytechnická Olomouc ( Olomoucký kraj )

https://www.ssprool.cz/uchazeci/obory/stavebni-smer/36-66-h-01-monter-suchych-staveb

8) Švehlova střední škola polytechnická Prostějov ( Olomoucký kraj )

https://www.svehlova.cz/pro-uchazece/nase-obory/stavebni-obory/monter-suchych-staveb/

9) Střední škola technická Přerov ( Olomoucký kraj )

https://kourilkova8.cz/course/monter-suchych-staveb-sadrokartony-drevostavby/

10) Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava ( Moravskoslezský kraj)

https://soustav-ostrava.cz/obory/ucebni-obory-3-roky/monter-suchych-staveb/

11) Střední průmyslová škola stavební Pardubice ( Pardubický kraj )

https://www.spsstavebni.cz/vzdelavaci-obory/produkt/monter-suchych-stveb

 

Videa

Pro lepší představivost, co vše lze ze sádrokartonu vytvořit můžete vidět na videích na našem
YOUTUBE kanále https://www.youtube.com/@CechsuchevystavbyCR

 

Prezentace