Loading color scheme

Vzdělávání dospělých
Vzdělávání dospělých

Kdy mohu zhotovovat konstrukce suché výstavby ?

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností, řeší  zákon  č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon, dále ŽZ) ve znění pozdějších předpisů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

Oprávnění k zhotovování  konstrukcí systémů suché výstavby jsou pouze fyzické a právnické osoby, které mají dle ŽZ ohlašovací živnost ( §19  ŽZ) a to:

a) živnost řemeslnou - §20 – 21 ŽZ -  Zednictví ( příloha č. 1 ŽZ)
nebo
b) živnost vázanou  § 23 – 24  ŽZ - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ( příloha č. 2 ŽZ) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2

Tedy v žádném případě fyzická osoba (OSVČ)  nebo právnická osoba nemůže zhotovovat - tedy není oprávněna provádět konstrukce suché výstavby na základě c) živnosti volné ( §25 odst.2  ŽZ) -  (obory činnosti  jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ) ,  pozn.nejčastěji se uvádí obor  č. 45.  Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
Toto  NELZE   použít ( viz. Nařízení vlády č.278/2008 Sb.) !!
V této části ŽZ rovněž naleznete i informace, jakou potřebujete pro obdržení živnostenského oprávnění odbornou způsobilost!  

Podrobné obsahové náplně jednotlivých živností jsou definovány v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278?text=278%2F2008