Loading color scheme

Staň se členem cechu

Proč být členem Cechu?

Pojďme trochu zpět do historie. Cechy vznikaly ve středověkých evropských městech hlavně během 13-15. století, v menších městech ještě v 16. a 17. století. Rušeny začaly být ve druhé polovině 18. století a především v 19. století, neboť bránily vytváření konkurenčního prostředí, obchodu a technologickému rozvoji.
Smyslem cechu bylo především hájit zájmy svých členů, dohlížet na kvalitu a cenu zboží, ale také dohlížet na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Také se ale nedovolovalo provozovat řemeslo někomu kdo nebyl členem.

Díky industrializaci a modernizaci průmyslu už nebylo možné udržet Cechy při životě v podobě a síle jakou měli dříve. A proto dnešní Cechy ač pořád usilují o zachování řemesla, dodržování kvality a hájení zájmů svých členů, respektují také konkurenční prostředí jak mezi řemeslníky tak i výrobci a členství v Cechu je dobrovolné. Pořád ale trvá, že Cech vždy bude hájit a dohlížet na kvalitní provádění řemesla.

Věříme, že spolupráce s výrobci, prodejci a montážními firmami či malými řemeslníky dokáže pozitivně a férově utvářet trh tak, aby v ČR vznikali vhodné podmínky pro podnikání.
Vstupem do členství  získáte možnost v tomto utváření spolupracovat s Cechem. Mezi našimi členy máme zástupce všech výrobců, některých prodejců a samozřejmě montážních firem i malých řemeslníků a proto věříme, že společně můžeme pozitivně ovlivňovat kvalitu našeho krásného řemesla.

Členstvím v Cechu se zavazujete k čestnému podnikání a kvalitně odváděné práci, protože jenom kvalitou a precizností práce může vzniknout řemeslné dílo hodné poctivého řemeslníka.

 

Jak Cech prosazuje zájmy svých členů?
 1. Dlouhodobě propagujeme suchou výstavbu a usilujeme o zvýšení prestiže našeho řemesla.
 2. Cech se aktivně věnuje připomínkování legislativy související se suchou výstavbou.
 3. Prosazujeme rozdělení řemeslné živnosti zedník-montér suchých staveb na dvě samostatné živnosti.
 4. Vydáváme technická doporučení na různá témata našeho oboru pro zlepšení kvality na stavbách.
 5. Usilujeme o zvyšování kvalifikovaných řemeslníků a to snahou o zvyšování učňů na Středních odborných školách či zvyšování odborné legislativní informovanosti montážních firem, podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů a podílíme se na vytváření podmínek pro praktickou výuku v učňovském školství
 6. Spolupracujeme s ÚRS Praha (pravidelná aktualizace Katalogu popisů a cen stavebních prací, katalog slouží rozpočtářům staveb, montážním firmám a investorům k rychlé orientaci v cenách
 7. Zajišťujeme provádění zkoušek „ profesní kvalifikace Montér suchých staveb“
 8. Již několik let připravujeme podklady a náležitosti k průběhu blížící se Mistrovské zkoušky.
Výhody členství
 1. Zajišťujeme důležité informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry
 2. Zajišťujeme cílené šíření informací o nových výrobcích
 3. Prodlouženou platnost Certifikátu na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních výrobců RigipsKnaufFermacell James Hardie, Siniat (prodloužená platnost pro členy cechu 5 let, pro ostatní 3 roky)
 4. Možnost odborné konzultace technických detailů se specialisty v oboru (zpětná vazba)
 5. Používání loga cechu a loga člena Hospodářské komory ČR na svých PR materiálech
 6. Pořádáme a organizujeme prezentace nových technologií a materiálů.

 

Přihláška do Cechu suché výstavby ČR

 

Partnerská spolupráce

Na podporu oboru kromě základního členství nabízíme v současné době i čtyři formy partnerství: 

GENERÁLNÍ PARTNER (GP)

VÝZNAMNÝ PARTNER (VP) 

HLAVNÍ PARTNER (HP)   

PARTNER (P)  

Podmínky spolupráce Vám rádi zašleme na vyžádání.