Loading color scheme

Členství a přihláška
Členství cechu

Důvodem pro vstup do Cechu SV může být u každého něco jiného. Pro někoho je přidanou hodnotou legislativa podnikatelská či stavební, pro jiného společenství partnerů se stejnou vizí. Základním předpokladem, který spojuje všechny členy Cechu je kvalita.

Mezi naše členy patří:
 1. Certifikované montážní firmy, které dodržují technologické postupy při práci, neustále vzdělávají sebe i své zaměstnance a chovají se profesionálně
 2. Výrobci sádrokartonu a suché výstavby, kteří dodávají kvalitní produkty včetně technického servisu a poradenství a významně se podílejí i na vzdělávání v oboru a podporou středních odborných škol
 3. Prodejci, kteří nabízejí kvalitní materiály
 4. Střední odborné školy, které vzdělávají budoucí řemeslníky dle propracovaných učebních osnov a mají zázemí praktických a vybavených dílen  
Základní členství
 1. Vstupem do Cechu suché výstavby získáte možnost se aktivně účastnit připomínkování zákonů, technických norem v našem oboru a také školení a seminářů pořádaných Cechem. Také získáte řadu členství jak k prezentaci svojí firmy, tak pro možnost se aktivně účastnit změn a podnětů, které mohou vylepšit situaci ve stavebnictví naší republiky.
 2. Poplatek za základní členství v Cechu schválený valnou hromadou je ve výši 4.000,- Kč, poplatek je hrazený jednou ročně a není snížen v závislosti na měsíci přijetí u nově vstupujícího člena.
Výhody členství 
 1. Členové Cechu získávají členství u Profesní komory požární ochrany
 2. Členové Cechu získávají členství u Hospodářské komory ČR
 3. Členové Cechu mají možnost připomínkovat zákony a technické normy
 4. Člen Cechu má platnost „Certifikátu“ na provádění protipožárních konstrukcí na dobu 5ti let, ostatní pouze po dobu 3 let
 5. Členové Cechu mají nárok na přednostní umístění portále mistriremesel.cz
 6. Členové mají možnost se účastnit zdarma školení a seminářů, které pořádá Cech suché výstavby ČR, z.s.
 7. Členové Cechu obdrží logo Cechu i Hospodářské komory ČR k dalšímu využití (vizitky, web, letáky, polepy aut a pod.)
 8. Členové Cechu jsou pravidelně informování o nových materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru suché výstavby
 9. Pro své členy zajišťujeme důležité informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry
 10. Členové Cechu mají možnost na zasedání představenstva hájit a prosazovat své zájmy
 11. Členové Cechu obdrží dekret o členství v cechu
 12. Stanete se členem prestižního profesního společenství
 Jak vstoupit do Cechu
 1. vyplnit přihlášku (naleznete pod textem)
 2. doložit Výpis z Obchodního rejstříku (právnické osoby), Živnostenský list (fyzické osoby)
 3. doložit Referenční listy minimálně 3 staveb, které musí obsahovat název, místo a popis stavby, termín realizace, jméno a kontakt na investora
 4. praxe v oboru minimálně 5 let
Partnerská spolupráce

Na podporu oboru kromě základního členství nabízíme v současné době i čtyři formy partnerství: 

GENERÁLNÍ PARTNER (GP)

VÝZNAMNÝ PARTNER (VP) 

HLAVNÍ PARTNER (HP)   

PARTNER (P)  

Podmínky spolupráce Vám rádi zašleme na vyžádání.