Loading color scheme

Aktuality
Valná hromada Cechu suché výstavby České republiky

Dne 13.11.2019 proběhla v pořadí 16tá valná hromada Cechu suché výstavby. Jako každoročně se valné hromady zůčastnili představitelé výrobců, montážních firem, škol a představenstva Cechu. Všem děkujeme za účast a aktivní přístup v diskuzi.

Honba za diamantem

Zdravíme všechny příznivce suché výstavby!
Právě vyhlašujeme honbu za nejvyšší kvalitou v suché výstavbě!
Jste sádrokartonář a pracujete s deskou Knauf DIAMANT?  Vyfoťte se s ní při práci na stavbě a pošlete nám fotku.
Nejoriginálnější FOTO úlovek vyhrává televizor PHILIPS.

Číst více
Skončil 9.ročník mezinárodní soutěže učňů 17- 19.9.2019 ve Vysokém Mýtě

V uplynulém týdnu proběhl již 9 ročník  mezinárodní soutěže učňů  ve Vysokém Mýtě  Řemeslo/Skill  2019. I v letošním roce se zúčastnili  zástupci všech výrobců, tedy   KNAUF, RIGIPS, FERMACELL i SINIAT.   Soutěž řemeslných dovedností  se zúčastnilo několik desítek soutěžících z více než 20ti škol z České republiky, Slovenska a Maďarska.  Již tradičně  probíhala  soutěž na náměstí Přemysla Otakara II. a své síly změřili učni v profesích zedník, obkladač, instalatér, truhlář a náš obor:  montér suchých staveb.  Novinka v letošním roce, kterou pořadatel Erudio CZ  připravil pro laickou veřejnost , byla  kvízová soutěž , která příjemně oživila celou soutěž i pro „procházející“ rodiče s dětmi.  Exkurze škol z blízkého okolí,  rodiče či prarodiče s dětmi, kteří projevili zájem, obdrželi důležité informace z jednotlivých profesních činností, i o možném výběru vhodného učebního oboru pro své děti. A jak soutěž v našem oboru dopadla? Zde jsou vítězové:  Jakub Janků a Dominik Visinger z Akademie řemesel, SŠ technické, Praha Zelený pruh. Velké poděkování patří pořadateli akce, společnosti Erudio CZ, která tak jako v předcházejících letech připravila skvělou a zajímavou soutěž.  Již nyní se těšíme  na jubilejní 10tý ročník v roce 2020!

Číst více
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Číst více
Nové testy potvrdily u montovaných stěn fermacell třídu bezpečnosti RC 3

Zásadní průlom přinesly nové testy ve zkušebně TREZOR TEST s.r.o. - montované stěny fermacell 1S31 a 1H31 v nich úspěšně zvládly požadavky testů a nyní mohou investorům, projektantům a realizačním firmám nabídnout nejen bezpečnostní příčky RC 2, ale i vyšší třídu RC 3. Novinkou je, že montované stěny s třídou RC 3 umí nyní Fermacell dodat jen s deskami fermacell, bez dodatečné výztuže plechem.

Při použití systémů suché výstavby se u mezibytových příček nebo u vnějších stěn kanceláří, bank, obchodů či jiných prostor (např. umístění datových serverů apod.) objevují požadavky na odolnost stěn vůči násilnému vniknutí. Fermacell měl doposud v tomto případě řešení s bezpečnostními stěnami fermacell, které měly bez plechové výztuže pouze třídu bezpečnosti RC2. Řada investorů však vyžadovala u svých projektů bezpečnostní stěny s třídou RC 3. V takových případech nabízel Fermacell sádrovláknité stěny, vyztužené jednou či dvěma vrstvami plechu. Toto řešení nebylo ideální, komplikovalo realizaci příček a bránilo většímu uplatnění systémů fermacell u projektů, kde byla vyžadována vyšší třída, tedy RC 3. Od dubna 2019 je tento handicap minulostí a pro sádrovláknité bezpečnostní stěny fermacell se tak otevírá zcela nový trh.

Číst více
POŽÁRNÍ KATALOG Rigips - AKTUALIZOVANÁ VERZE 06/2019

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí. V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

Číst více