Loading color scheme

Aktuality
Rigips slaví třicítku

Přesně před třiceti lety vznikla společnost Rigips, která je dnes součástí nadnárodního koncernu Saint-Gobain, lídra na trhu se stavebními materiály. První sádrokartonová deska Rigips sjela z výrobní linky v roce 1999. K dnešnímu dni se vyrobilo v závodě v Horních Počaplech už 300 milionů metrů sádrokartonu. Jde přitom jak o klasické SDK desky, tak o speciální desky s nejrůznějšími vlastnostmi a další stavební produkty. V Česku Rigips zaměstnává 112 lidí a snaží se být dobrým partnerem nejen velkým stavebním firmám, ale i jednotlivým zákazníkům, stavbařům, řemeslníkům a kutilům.

Číst více
Knauf 30 let od svého založení

Rok 2021 byl poznamenán celou řadou událostí. Na začátku roku, prakticky uprostřed pandemie, bylo největší snahou vypořádat se co nejlépe s krizovou situací, což se i díky zkušenostem získaných v roce 2020 podařilo, aniž by se musela třeba jen na den zavřít výroba v některém z výrobních závodů. Díky tomu se dodávky materiálů realizovaly podle plánu. Ústupem pandemie se na jaře objevil ale jiný fenomén, který ovlivnil zásadním způsobem stavební výrobu v České republice, a tím je nedostatek materiálu na trhu a bezprecedentní nárůst cen surovin a materiálů. Tomuto jevu se firma Knauf musela přizpůsobit, byť její snahou bylo s velkým úsilím minimalizovat přímý dopad na zákazníky. Naštěstí k velkým výkyvům z pohledu zpoždění dodávek nedošlo, a i ty nejsložitější stavby pokračují dál.

Číst více
Nová akustická deska Knauf BLUE AKUSTIK

Akustické desky Knauf si za dobu své existence získaly přízeň projektantů, o čemž svědčí množství realizovaných projektů. Nyní přichází Knauf s další, v pořadí čtvrtou akustickou deskou BLUE AKUSTIK, která doplňuje nabídku těchto speciálních desek.

Každá deska má trochu jiné vlastnosti a parametry, přičemž rozhodující slovo má investor. Kdo potřebuje z pohledu akustické izolace to nejlepší, co na trhu existuje, vybere si Knauf Silentboard se špičkovým útlumem až 76 dB. Jinou alternativou je výrazně všestrannější deska Knauf DIAMANT, která kromě skvělých akustických vlastností (hlukový útlum až 74 dB) nabízí také vysokou pevnost a tuhost, tvrdost povrchu a odolnost vůči požáru. Pro splnění standardních akustických požadavků za nejpříznivější cenu se naopak hodí červená deska Knauf RED Piano. Ale pak je tu nová modrá sádrokartonová deska BLUE AKUSTIK, kterou si doslova vyžádal sám trh. Její parametry se z pohledu zvukového útlumu pohybují mezi DIAMANTEM A RED Pianem. Tato deska tak ztělesňuje optimální poměr mezi výkonem a cenou. Potřebujete zlepšit jenom stavební akustiku? Pak je BLUE AKUSTIK ideální volbou.

Číst více
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Jedná se o projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a partnerem v projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje realizace celkem v platformě Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba.   V tomto článku se budeme věnovat platformě Stavebnictví II a průběhu realizace k současné době.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky a navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v projektu navazuje na projekty předchozí. Vzhledem k tomu, že se do období realizace projektu velmi negativně projevila opatření spojená s koronavirem, kdy nebylo po určité období realizovat aktivity, spojené se shromažďováním osob, uvažuje se o prodloužení projektu do 30. 6. 2022.

V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, tížících a zároveň zajímajících i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, ve které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu i uplatňovány dotazy a připomínky.

Číst více
"Opatření" - platnost a realizace certifikační školení

Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace a protiepidemickými opatřeními vlády ČR vydává Cech suché výstavby ČR spolu s výrobci systémů SV přílohou uvedené  "Opatření" týkající se platnosti a realizace certifikační školení.

Vánoční výzva podnikatelů představitelům státu

Vážený pane předsedo vlády, Vážení členové vlády, Vážení senátoři, poslanci a odborníci z epidemiologické oblasti,

   obracíme se na Vás jako zástupci vybraných oborů podnikatelů. Rok 2020 byl nejen pro podnikatelskou oblast, ale i pro celou společnost složitý a vše nasvědčuje tomu, že stávající problémy se nevyhnou ani příštímu roku. Máme ale jednu obrovskou výhodu, máme nové zkušenosti, které nám na začátku tohoto roku chyběly. Dovolujeme si proto na Vás apelovat a vyzýváme Vás, abychom nabyté zkušenosti roku 2020 převedli do praxe a vykročili v novém roce správným směrem. Směrem, který bude dávat budoucnost všem obyvatelům České republiky, který nebude zvýhodňovat jednu skupinu nad druhou, tedy cestou, kdy každý život má stejnou cenu a hodnotu, a každý občan má stejné právo na život i jeho ochranu.

   Cesta k zvládnutí pandemie COVID 19 bude ještě dlouhá, proto Vás žádáme, abychom konec roku využili k přípravě na další období tak, abychom ochránili rizikové skupiny a zajistili podmínky pro normální život celé společnosti.

   Předkládáme vám k zamyšlení a využití naše zkušenosti, názory a doporučení, které jsme během tohoto složitého období získali.

Číst více