Loading color scheme

Seznam členů a partnerů
Komont spol. s r.o.
Firma KOMONT byla založena v roce 1992. Od té doby jsme postupně rozšiřovali rozsah prováděných prací a v současné době nabízíme plný rozsah suchých interierových technologií.
Firma má 20 kvalifikovaných kmenových pracovníků, jejichž počet zvyšujeme dle situace k zajištění zakázek. Pracovníci zabezpečující montáž absolvují pravidelně speciální školení u výrobců.
U provedených prací garantujeme, že odpovídají technickým předpisům výrobce, normám ČSN či EU. Na tyto práce poskytujeme záruky minimálně 36 měsíců, případně na projednanou prodlouženou lhůtu.
IČO: 48034070
Kategorie: montážní firma
Adresa: Hornokrčská 651/27, 140 00  Praha 4
E-mail: komont@komont.cz
WWW: www.komont.cz
Ing. Petr Křivánek
Pozice: jednatel
Telefon: 244 090 888, 602 163 416
E-mail: krivanek@komont.cz