Get Adobe Flash player

 

Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby. Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní státní správy.      

 

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“.  Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku. (kopie živn.listu nebo výpis z OR, min.3refereční stavby , čestné prohlášení o umožnění vstupu  odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ), že společnost( firma) umožní vstup  pověřeným zástupcům Cechu  suché výstavby na jimi realizované stavby ).

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

 

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky !

Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu

Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška  platná.  

  1. výrobce KNAUF  na web  https://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace
  2. výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  
  3. výrobce Fermacell na web https://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php
  4. výrobce  Siniat  na web : https://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat
     

 

 


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás