Get Adobe Flash player

Národní kolo mezinárodní dovednostní soutěže učňů KNAUF JUNIOR TROPHY 2017 proběhlo v centrále firmy KNAUF v úterý 23. května 2017. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teoretického testu a praktické části v trvání 4 hodiny. V tomto časovém úseku mají soutěžící za úkol postavit konstrukci, která je jim známá z předem obdrženého technického výkresu, takže si mohou její stavbu „natrénovat“. V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, rovinnost ploch, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Teoretické znalosti a praktické dovednosti soutěžících byly na vysoké úrovni, za což je třeba poděkovat hlavně jejich mistrům odborného výcviku.

Číst dál: Knauf Junior Trophy 2017

15.5.2017 proběhla akce na podporu a propagaci řemesla s názvem "Podívej co umí montér suchých staveb", která se konala v areálu výrobního závodu společnosti Rigips, v prostorách Školy suché výstavby Rigips. Akce se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd několika základních škol.
Rigips škola suché výstavby byla rozdělená do několika stanovišť, kde měli žáci možnost vidět jak počátky výroby sádrokartonu a vývoj výrobních technologií od roku 1888 až do současnosti.
Dále pak žáci 1. a 2. ročníku Akademie řemesel Praha pod odborným vedením Rigips specialistů ukázali školákům ze základních škol své dovednosti a také jak toto řemeslo vypadá v reálu.
Žáci se nakonec zúčastnili exkurze přímo v závodu, kde dostali podrobný výklad k výrobě a expedici sádrokartonových desek.
Děkujeme za skvělou akci a doufáme, že přiláká další studenty k našemu oboru.

Číst dál: Podívej co umí montér suchých staveb

Počínaje rokem 2018 budou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického nástroje „PES“ umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce CzechPointů, jde na jednání Poslanecké sněmovny.Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe totiž způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

Delegáti 29. sněmu Hospodářské komory právě zvolili své viceprezidenty, ve vedení Komory usednou dvě ženy. Viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj Minář, Roman Pommer a Michal Štefl. Nově funkce viceprezidentky se ujme také současná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková.

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/prezidium-hospodarske-komory-je-kompletni-nove-jsou-ve-vedeni-dve-zeny.aspx

Mapa stránek

sledujte nás