Get Adobe Flash player

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Číst dál: Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a...

Zásadní průlom přinesly nové testy ve zkušebně TREZOR TEST s.r.o. - montované stěny fermacell 1S31 a 1H31 v nich úspěšně zvládly požadavky testů a nyní mohou investorům, projektantům a realizačním firmám nabídnout nejen bezpečnostní příčky RC 2, ale i vyšší třídu RC 3. Novinkou je, že montované stěny s třídou RC 3 umí nyní Fermacell dodat jen s deskami fermacell, bez dodatečné výztuže plechem.

 

Číst dál: Nové testy potvrdily u montovaných stěn fermacell třídu bezpečnosti RC 3 

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí. V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

 

Číst dál: POŽÁRNÍ KATALOG Rigips - AKTUALIZOVANÁ VERZE 06/2019

Akustika stavebních konstrukcí a prostorová akustika se systémy Knauf

Katalog nabízí řešení pro stavební akustiku (neprůzvučnost stavebních konstrukcí) i pro prostorovou akustiku. Navazuje na úspěšnou publikaci ZESILTE TICHO!, kterou více upřesňuje a obsahuje především velké množství prakticky orientovaných nástrojů či hodnot pro kvalitní návrh akustického standardu v budovách. Katalog je určen především pro projektanty, ale i realizační firmy nebo investory jako pomůcka obsahující ucelené informace pro návrhy a realizace připravovaných projektů. Obsahuje kompletní problematiku stavební akustiky pro systémy Knauf a je členěn na dvě funkční části – akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku.

Číst dál: Akustický katalog Knauf 2019


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás