Get Adobe Flash player

Společnost Rigips, přední výrobce sádrokartonových desek a podlahových systémů, zve na odborné certifikační školení zaměřené na montáž deskového materiálu Rigips v dřevostavbách. Školení je vhodné pro firmy, které se chtějí začít věnovat výstavbě dřevostaveb, pro specialisty, kteří již v tomto oboru pracují a potřebují obnovit platnost certifikátu, ale i pro jakékoliv řemeslníky, kteří chtějí rozšířit svoji specializaci. Školení se uskuteční ve výrobním závodu Rigips v Horních Počaplech 23. ledna, 20. března, 21. března, 17. dubna a 15. května 2018.

Staňte se certifikovaným odborníkem na montáž sádrokartonových desek a podlahových systémů Rigips v dřevostavbách! Školením přímo ve výrobním závodě Rigips získáte odborné praktické dovednosti i veškeré potřebné informace, na základě kterých je možné provádět precizní a bezchybné montáže výrobků Rigips v dřevostavbách.

Získaný certifikát opravňuje držitele provádět v dřevostavbách montáže konstrukcí Rigips z desek RigiStabil, Rigidur a SDK i kontrolu provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu. Certifikát má platnost 3 roky.

Součástí školení je prohlídka výrobního závodu. Každý účastník školení kromě certifikátu obdrží jako malou pozornost i montérky. Cena školení je 1 200 korun za osobu včetně DPH. Přihlášky na školení jsou přijímány pouze prostřednictvím online registrace na adrese http://www.skolasuchevystavby.cz/rigips-rezervace/kurz/certifikacni-skoleni-pro-drevostavby. Pro školení není nutné pracovní oblečení.

Program:

  • 12:00 Zahájení
  • 12:30 Teoretická část
    (představení deskového materiálu pro dřevostavby a jeho použití, podlahové systémy)
  • 15:30 Požární odolnost konstrukcí Rigips z desek RigiStabil, Rigidur a sádrokartonových desek v dřevostavbách
  • 16:00 Přestávka
  • 16:30 Praktická část (ukázka montáže a způsobů zpracování desek)
  • 18:00 Přesun na večerní část, ubytování
  • 19:30 Společná večeře
  • 20:00 Společenský večer s občerstvením a bowlingem

 

Kontakt pro média:

Mgr. Beáta Kašparová, Account Manager

tel.: + 420 737 944 698, e-mail: beata.kasparova@dark-side.cz

Dark Side a. s., Jankovcova 1037/49, budova C, 170 00 Praha 7

www.dark-side.cz, facebook.com/darkside.prague

Mapa stránek

sledujte nás