Get Adobe Flash player


Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb. vč.oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení .

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby. Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní státní správy.      

 

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“.  Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku.

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

 

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky !

Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu

Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška  platná.  

 1. výrobce KNAUF  na web  http://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace
 2. výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  
 3. výrobce Fermacell na web http://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php
 4. výrobce  Siniat  na web : http://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat
    

 

 

 

Základní členství

 

Vstupem do Cechu suché výstavby získáte možnost se aktivně účastnit ať připomínkování zákonů, či technických norem v našem oboru, tak školení a seminářů pořádaných Cechem. Také získáte řadu členství jak k prezentaci svojí firmy, tak pro možnost se aktivně účastnit změn a podnětů, které mohou vylepšit situaci ve stavebnictví naší republiky.

Poplatek za základní členství v Cechu schválený valnou hromadou je ve výši 3.000,- Kč

 

 

Proč  se stát  členem cechu ?

 

Cech suché výstavby ČR, z.s.  je profesní sdružení výrobců, dovozců, prodejců, montážních firem systému a konstrukcí suché výstavby a akreditovaných středních škol.   

 

Výhody   členství  v Cechu suché výstavby ČR 

 • Členové Cechu získávají členství u Profesní komory požární ochrany
 • Členové Cechu získávají členství u Hospodářské komory ČR
 • Členové Cechu získávají členství u Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Členové Cechu mají možnost připomínkovat zákony a technické normy
 • Člen  Cechu má  platnost  „Certifikátu“ na provádění protipožárních konstrukcí  na dobu 5ti let, ostatní pouze po dobu 3 let
 • Členové Cechu mají nárok na přednostní umístění na portále www.mistriremesel.cz.
 • Členové mají možnost se účastnit zdarma školení a seminářů, které pořádá Cech suché výstavby ČR, z.s.
 • Členové Cechu obdrží heslo pro vstup do intranetu webu Cechu kde jsou neveřejné články či sdělení
 • Členové Cechu obdrží logo Cechu i Hospodářské komory ČR k dalšímu využití ( vizitky, web, letáky, polepy aut a pod.)
 • Členové Cechu dostávají informace o nových materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru suché výstavby
 • Členové Cechu mají možnost na zasedání představenstva hájit a prosazovat své zájmy
 • Členové Cechu obdrží dekret o členství v cechu
 • Stanete se členem  prestižního profesního společenství

 

Partnerská spolupráce

 

Cech suché výstavby ČR vítá každého, kdo chce hájit a prosazovat zájmy svých členů při jednáních s ústředními orgány státní správy, popř. s jinými institucemi v procesu tvorby nových legislativních opatření, technických norem v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví.  Jedině stálý tlak na zvyšování kvality montáží konstrukcí v systémech suché výstavby povede k vyšší prestiži našeho řemesla.

Na podporu oboru kromě základního členství nabízíme v současné době i čtyři formy partnerství:  

GENERÁLNÍ PARTNER (GP)

VÝZNAMNÝ PARTNER (VP) 

HLAVNÍ PARTNER (HP)   

PARTNER (P)  

 

Přihláška v příloze

 

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (Prihlaska do cechu 2017.pdf)Přihláška do Cechu suché výstavby - řádný člen271 kB12.05.2017

Mapa stránek

sledujte nás