Get Adobe Flash player

Národní kolo mezinárodní dovednostní soutěže učňů KNAUF JUNIOR TROPHY 2017 proběhlo v centrále firmy KNAUF v úterý 23. května 2017. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teoretického testu a praktické části v trvání 4 hodiny. V tomto časovém úseku mají soutěžící za úkol postavit konstrukci, která je jim známá z předem obdrženého technického výkresu, takže si mohou její stavbu „natrénovat“. V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, rovinnost ploch, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Teoretické znalosti a praktické dovednosti soutěžících byly na vysoké úrovni, za což je třeba poděkovat hlavně jejich mistrům odborného výcviku.

Číst dál: Knauf Junior Trophy 2017

15.5.2017 proběhla akce na podporu a propagaci řemesla s názvem "Podívej co umí montér suchých staveb", která se konala v areálu výrobního závodu společnosti Rigips, v prostorách Školy suché výstavby Rigips. Akce se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd několika základních škol.
Rigips škola suché výstavby byla rozdělená do několika stanovišť, kde měli žáci možnost vidět jak počátky výroby sádrokartonu a vývoj výrobních technologií od roku 1888 až do současnosti.
Dále pak žáci 1. a 2. ročníku Akademie řemesel Praha pod odborným vedením Rigips specialistů ukázali školákům ze základních škol své dovednosti a také jak toto řemeslo vypadá v reálu.
Žáci se nakonec zúčastnili exkurze přímo v závodu, kde dostali podrobný výklad k výrobě a expedici sádrokartonových desek.
Děkujeme za skvělou akci a doufáme, že přiláká další studenty k našemu oboru.

Číst dál: Podívej co umí montér suchých staveb

Počínaje rokem 2018 budou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického nástroje „PES“ umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce CzechPointů, jde na jednání Poslanecké sněmovny.Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe totiž způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

Mapa stránek

sledujte nás